Pengenalan

  • Rakyat Malaysia dapat menikmati kesejahteraan hidup dengan pendekatan pembangunan negara yang terancang sejak kemerdekaan dicapai. 
  • Dasar-dasar pembangunan negara menyediakan kemudahan terutama peluang-peluang ekonomi bagi membolehkan rakyat mencapai kesejahteraan hidup tanpa mengira kaum.
  • Matlamat utama pembangunan negara adalah supaya semua rakyat mendapat faedah dan bersama-sama menikmati hasil pembangunan tersebut. 

Thanks for reading :)

No comments: