Rancangan Malaya Kedua (1961-1965)

Rancangan Malaya Kedua dilancarkan dengan beberapa kemajuan telah dicapai. 

  1. Rancangan ini diseliakan oleh satu jawatankuasa antara jabatan dengan bantuan sebuah urusetia ekonomi dan pakar perunding Bank Dunia.
  2. Perancangan ini menggunakan dua kaedah iaitu perancangan dari atas ke bawah dan perancangan dari bawah ke atas.
  3. Satu kajian menyeluruh dilaksanakan ke atas perkembangan ekonomi negara bagi beberapa tahun sebelumnya. Kerajaan memperuntukkan dua kali ganda bagi pembangunan berbanding dengan Rancangan Malaya Pertama. 

Thanks for reading :)

No comments: