Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)

Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) telah dilancarkan mengikut projek-projek di bawah suatu perancangan pelaburan sektor awam yang bersepadu. Matlamat utama rancangan pembangunan ini adalah untuk membangunkan ekonomi negara dengan memberi penekanan kepada sektor luar bandar. Pelaksanaan Rancangan Malaya Pertama telah menampakkan kejayaan cemerlang dengan penubuhan DUA agensi kerajaan, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar pada tahun 1956
Thanks for reading :)

No comments: