Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000)

Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK7) masih berlandaskan konsep pembangunan seimbang dengan mengandungi strategi-strategi baharu yang menjadi peralihan daripada strategi pertumbuhan yang didorong oleh pelaburan untuk pertumbuhan produktiviti. 


Strategi lain ialah peralihan kepada pengeluaran berskala besar bagi eksport oleh industri-industri Malaysia. 


Strategi seterusnya ialah memperluaskan dan memperkaya asas sains dan teknologi. 


Tumpuan dan penekanan juga diberikan kepada sektor swasta yang menunjukkan prestasi dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan negara. RMK7 ini juga melihat kepada konsep pensyarikatan Malaysia, perkhidmatan awam dan kerajaan untuk terus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi persaingan di peringkat global. RMK7 dirangka untuk membawa Malaysia memasuki ambang abad ke 21. 
Hasrat dan aspirasi Kerajaan untuk mencapai status negara maju menjelang 2020 dan pelaksanaan projek-projek pembangunan negara.

Thanks for reading :)

No comments: